TEL. 933 594 996 · EMAIL a8008309@xtec.cat

Etapes


3 Fotos

INFANTIL


L'Educació Infantil té com a finalitat el desenvolupament de les següents capacitats:

  • Aprendre a ser i a actuar cada vegada d'una manera més autònoma.
  • Aprendre a pensar i a comunicar.
  • Aprendre a descobrir i a tenir iniciativa.
  • Aprendre a conviure i a habitar el món.

La prioritat del nostre equip de Parvulari és acollir els nens i nenes per a què se sentin bé i formin part de la nostra gran família, l'Escola; donar-los seguretat afectiva i emocional; i afavorir l'autonomia personal. En aquest procés d'aprenentatge, per tal de desenvolupar les capacitats que s'han d'assolir en aquesta etapa, és molt important l'acompanyament i la implicació de les famílies.

En aquesta etapa es treballen les tres àrees de coneixement i d'experiència i ho fem de la següent manera:

  • Descoberta d'un mateix.
  • Descoberta de l'entorn natural i social.
  • Comunicació i llenguatges.

Per desenvolupar aquestes tres àrees de coneixement utilitzem diversos projectes i metodologies: educació emocional, acollida (treball de valors), espais d'aprenentatge, intel·ligències múltiples, tallers, experimentació, manipulació, jocs cooperatius... tot en un clima acollidor, proper i familiar.

 

Tot seguit, en el següents vincles podeu veure diferents activitats que fem a parvulari:

Com és un dia a P3: Un dia a P3

Espais d'aprenentatge: Espais

La festa dels avis: Avis

La setmana de la fruita: Fruita