TEL. 933 594 996 · EMAIL a8008309@xtec.cat

Notícies

AJUTS

AJUTS DE MENJADOR ESCOLAR CURS 2024-2025

01-06-2024

AJUTS MENJADOR 2024-2025
 
Com fer la presentació de la sol·licitud telemàtica?
 
S'ha d'emplenar degudament una sol·licitud telemàtica, disponible a la pàgina web del Consorci d'Educació de Barcelona
 
 
Aquesta sol·licitud es pot emplenar des de qualsevol dispositiu.
 
Un cop emplenada i enviada la sol·licitud, es generarà un resguard que caldrà signar i lliurar al centre.
 
També caldrà adjuntar la documentació, en el cas que sigui necessària.
 
Després d'emplenar la sol·licitud, rebreu un codi de petició en el correu electrònic que hagi informat, que servirà per modificar la petició o bé, si no ho heu fet abans, imprimir-la de nou.
 

Xarxes socials:


Arxius: