TEL. 933 594 996 · EMAIL a8008309@xtec.cat

ELECCIONS CONSELL ESCOLAR 2023

Candidatures

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES PARES, MARES I TUTORS


Els informem que s'inicia el procés de renovació del Consell Escolar en els sectors de professorat, personal d'administració i serveis, mares i pares d'alumnes, i alumnes. Des d'aleshores, al taulell d'anuncis de la porteria de l'Escola trobaran diverses informacions relacionades amb aquest fet (normes de procediment, calendari i cens, entre altres).

 

Pel que fa al procediment de renovació de mares i pares d'alumnes, han de saber que s'ha de renovar un membre del Consell Escolar actual, motiu pel qual, qualsevol de vostès (entre el 8 i el 10 de novembre) pot presentar la candidatura corresponent, sol·licitant l'imprès a la Direcció del Centre i lliurant-lo a la mateixa Direcció dintre dels terminis establerts.


Arxius: