TEL. 933 594 996 · EMAIL a8008309@xtec.cat

Escola

Personal d'Administració i Serveis


Administració

Ana Miquel Faig

 

Consergeria

Marta Isalt Marsal

Joan Carles Beltran Gracia