TEL. 933 594 996 · EMAIL a8008309@xtec.cat

PROJECTE EDUCATIU

Treballant les emocions a l'Educació Infantil

Educació emocional


L'educació emocional és un procés educatiu continu en el que es potencia el desenvolupament de les competències emocionals per afavorir el creixement integral de les persones.

Tots els nostres alumnes, des de P3, van adquirint la intel·ligència emocional i van aprenent a reconèixer i gestionar les pròpies emocions i les dels altres. Aquest fet afavoreix el seu aprenentatge cognitiu i al mateix temps els ajuda a afrontar millor els reptes que se'ls plantegen en la vida quotidiana.

Aquest camí es recorre durant tota l'escolaritat. És per això que treballem l'educació emocional a totes les etapes, d'una determinada manera segons l'edat, ja que la considerem un eix transversal de la nostra escola.