TEL. 933 594 996 · EMAIL a8008309@xtec.cat

PROJECTE EDUCATIU

Programa de lectura


La lectura és un factor fonamental per al desenvolupament de les competències bàsiques. L'objectiu de l'Escola és fomentar-la, perquè tenir una bona competència lectora és la base per a assolir la resta dels coneixements.

L'objectiu del Programa de lectura és afavorir l'interès per la lectura entre els alumnes. Aquest es duu a terme a partir d’unes actuacions concretes pensades per a cada curs, ja que volem que la lectura esdevingui un instrument fonamental per a l'aprenentatge en totes les àrees de l'ensenyament i, alhora, sigui font d'entreteniment i plaer.

El Programa “Llegim en família” està estructurat en diverses fases:

  • 1a fase, pensada pels alumnes de Cicle Inicial. En aquest moment, en el qual hi ha diferents ritmes de lectura, pensem que és imprescindible la implicació de les famílies per tal de d'adquirir bons hàbits lectors.
  • 2a fase, dirigida als alumnes de Cicle Mitjà. Aquest moment és bo perquè comencin a fer una lectura més autònoma, tot i que en ocasions aquesta pugui ser acompanyada. Cal consolidar els hàbits apresos i aplicar noves estratègies. A inici de curs les mestres exposen en què consisteix el programa i quines actuacions tenen programades per fer-ne el seguiment a casa.
  • 3a fase, dirigida als alumnes de Cicle Superior, que ja no s'inclou dins el programa “Llegim en família”. En aquest moment parlem d'una lectura totalment autònoma en què la clau és gaudir de la lectura. Activitats com la presentació i recomanació de llibres tenen un protagonisme important.

En cadascuna de les fases, en començar el curs, les mestres presenten el programa, exposen quines activitats es faran a l'aula i quines actuacions fora bo fer a casa.